Ako mandala funguje:

Mandala je obrazec, ktorý je v súlade s prírodnými zákonmi usporiadaný do kruhu. V prírode sa všetko zoskupuje do tvaru gule alebo kruhov (planéty, tekutiny v bezváhovom stave, mydlové bubliny, kruhy na vode...). Deje sa tak v snahe ušetriť energiu tým, že sa povrch telesa zredukuje na čo najmenšiu možnú plochu. Určite ste už pozorovali kruhy, ktoré sa šírili po hladine po dopade kamienka do vody. Spomínate si na pocity harmónie a pokoja, ktoré tento pohľad vo Vás vyvolával? Tento magický prírodný úkaz premietnutý do energetického obrazca mandaly má podobné upokojujúce účinky. Čo je však na mandale ešte zaujímavejšie, je jej schopnosť viazať do seba energie myšlienok. Energia myšlienok vysielaných pri tvorbe mandaly sa zoskupuje do kruhu a tým zmnohonásobuje svoju silu  - presne tak isto, ako kruhy na vode sa z malého kamienka dokážu rozšíriť do obrovských vzdialeností. Výsledný obrázok potom vďaka tomu pôsobí ako energetický žiarič a vysiela znásobenú myšlienku do priestoru okolo seba. Pôsobí tak na Vaše podvedomie kedykoľvek okolo mandaly prejdete, a to aj v prípade, že sa na ňu nepozeráte, presne ako kruhy na vode by sa Vás dotkli aj v prípade, že by ste k nim stáli vo vode otočení chrbtom. Tento energetický úkaz sa dá využiť tak, že do mandaly vedome zakomponujeme želanú myšlienku.

Dĺžka účinnosti mandaly:

Mandala účinkuje neobmedzene dlhú dobu, pretože myšlienka "uviaznutá" v mandale sa podieľala usporiadaní jej súčastí ako aj na zložení jej farieb, takže je vlastne jej podstatou. Neobmedzené pôsobenie mandál potvrdzujú aj nálezy niekoľko-tisícročných mandál z oblasti Tibetu, ktoré sú napriek tisíckam rokov známe svojimi silnými liečivými účinkami. Podobne aj z kresťanskej kultúry v období stredoveku sa zachovali informácie, že duchovné maľby svätých na steny kostolov smeli maľovať len maliari čistého srdca so silnou vierou v Boha a maľby od neveriacich a málo duchovných maliarov sa z kostolov odstraňovali pre ich dlhodobé disharmonické vyžarovanie. Viditeľný účinok žiarenia mandaly človek spozoruje už po troj-mesačnom vystavovaní sa jej pôsobeniu.

Čistota energií:

Pri maľovaní mandál prísne dbáme na čistotu energií. To znamená, že maľujeme v úplnom tichu v pokojnom prostredí, aby sme sa vyhli akýmkoľvek rušivým vplyvom. Počas maľovania Vašej mandaly sme naladení na Váš želaný cieľ, ktorý má mandala svojím žiarením pritiahnuť. Farby riedime energeticky nabitou vodou a hotovú maľbu fixujeme prostriedkom obsahujúcim včelí vosk s liečivými účinkami. V období, keď pracujeme na Vašej mandale, zdržiavame sa často v prírode na miestach, ktoré máme odfotené v časti Prostredie.

Cudzie pohľady na Vašej mandale:

Energie z mandaly prúdia výlučne z mandaly smerom von, presne ako sa v prírode nikdy nestane, že by sa po vhodení kamienka do vody šíriace sa kruhy začali vracať smerom ku kamienku. Takýto proces v prírode jednoducho nie je možný. Mandala vyžaruje iba tú energiu, ktorá bola do nej vložená pri jej vzniku, a to v mnohokrát znásobenej sile. Preto jej na sile nijako neuberá, keď sa na ňu pozerajú smutní a nešťastní ľudia. Mandala nemá schopnosť nasávať energiu z okolia, ale pôsobí výlučne ako žiarič.

 

Štítky